Waarom en wanneer een hoortoestel

Wanneer u of uw naaste denkt dat u minder goed alles waarneemt is het verstandig om een gehooronderzoek te laten doen. Dat kan bij de kno arts, maar de kortste route is naar de audicien, die gratis en geheel vrijblijvend dit onderzoek bij u kan doen.

Wanneer u (te) lang wacht met het gehooronderzoek, en achteraf blijkt dat u beter af zou zijn met een hoortoestel, kost het u veel meer energie om aan een hoortoestel te wennen.

De mate van slechthorendheid neemt ook toe wanneer de oren (hersenen) langere tijd te weinig informatie krijgen.

1 of 2 toestellen?  Meestal worden er 2 hoortoestellen aangepast maar waarom?

Wanneer beide oren aanpasbaar zijn geeft dat grote voordelen.

  • Geluid is beter waarneembaar en natuurlijker wanneer beide oren even duidelijk horen.
  • Er kan vaak een lager volume gehanteerd worden.
  • Er is meer balans in het gehoor waardoor zeker in moeilijke situaties beter hoord en waargenomen wordt. U kunt beter traceren waar geluid vandaan komt.

Tips voor praten met slechthorenden

Enkele tips voor spreken met minder goed horenden.

  • Blijf in de buurt en spreek richting de ander.
  • Ga niet schreeuwen maar praat rustig op normale sterkte
    articuleer goed maar niet overdreven wordt iets niet goed verstaan probeer het met andere woorden
  • Zorg dat uw gezicht als spreker goed zichtbaar is, zware baarden, gezichtsbedekking of een gebrek aan licht zijn lastige situaties voor slechthorenden
  • wees geduldig en begrijpend.